Отчеты за 2013г.Разделы:Загрузки:Архив: 

ЗВІТ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИСклад Спостережної ради

(станом на 31.12.2013 року)

Волков Анатолій Сергійович – голова спостережної ради
Хімінчук Сергій Савелійович – заступник голови спостережної ради
Вершиніна Тетяна Василівна – секретар спостережної ради
Мачехін Юрій Євгенійович – член спостережної ради
Кот Андрій Петрович – член спостережної ради
 

ЗВІТ

Шановні колеги!

Закінчився черговий рік роботи кредитної спілки. Як і раніше, ми працювали для зміцнення нашої установи. На протязі звітного періоду загальні активи кредитної спілки зросли на 53,7%, а капітал на 64,7%. Це найвищі показники за  всі останні роки.


Спостережна рада будувала роботу спілки згідно Стратегічного плану розвитку до 2016 року. Одним з пріорітетних напрямків цього плану є співпраця з Профспілкою «Єдність», члени якої стали засновниками кредитної спілки у 2000 році.


Спільними зусиллями профспілки та кредитної спілки були розроблені та започатковані програми правового та фінансового захисту, навчання та оздоровлення, будівництва соціального житла.

Реалізація таких важливих програм продемонструвала високу якість нашої роботи та підвищила рівень довіри громади до нашої установи.

Разом з тим, у звітному році ми змогли налагодити конструктивний діалог з органами влади АР Крим: Верховною радою та Радою міністрів, міністерствами економіки, фінансів, доходів та зборів.

Загалом вся ця робота створила новий облік кредитної спілки, як соціально відповідальної установи, яка стала однією з найкращих на півострові. Високий рівень, досягнутий нами у минулому році, безперечно потребує постійного розвитку та вдосконалення.

Тому хочу побажати всім нам здоров’я, віри, надії та любові у розбудові нашої спільної справи.

Голова Спостережної ради А.С.Волков

Возврат к началу

ЗВІТ ПРАВЛІННЯСклад Правління

(станом на 31.12.2013 року)

Бєлоглазенко Олександр Валентинович – голова правління
Костелецька Марина Григорівна – заступник голови правління
Кучерява Наталя Степанівна – член правління
 

ЗВІТ

У звітному періоді Правління будувало роботу виходячі з принципів відповідності кредитної спілки всім вимогам законодавства і надання якісних послуг своїм членам. Для розгяду питань діяльності спілки Правління провело 383 засідань.

Щоденно, на початок робочого дня, в кредитній спілці перевіряються державні нормативи, які регулюють діяльність кредитних спілок. За нормативними розрахунками станом на кінець року кредитна спілка мала можливість залучати депозити від одного члена у розмірі до 1 760 560 грн., що складає 10% від зобов’язань, та надавати кредити одному члену розміром до 680 681 грн., що складає 25% від капіталу.

В звітному році Правління забезпечило наявність ліцензій необхідних для плідної роботи. Була отримання ліцензія по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, строк дії якої становить до 2016 року.

Відповідно до вимог законодавства кредитна спілка має і підтримує ВЕБ-сторінку, на якій можна найти всю необхідну інформацію щодо діяльності спілки, ознайомитись з фінансовою звітністю, новинами кредитної спілки. Назва сторінки: www.CrimeaCreditUnion.com

Стан комп’ютерів, оргтехніки і спеціалізованої комп’ютерної програми «CUProgram» підтримувалось у належному стані. В зв’язку зі змінами в законодавстві своєчасно здійснювалось оновлення комп’ютерної програми. Завдяки їй ретельно ведеться облік кредитів і депозитів по кожному члену спілки.

Кредитна спілка багато років, а також у звітному році є активним членом асоціацій – Кримської Асоціації Кредитних Спілок (м.Сімферополь) і Всеукраїнської Асоціації Кредитних Спілок (м.Київ). Участь в цих асоціаціях забезпечує гарантію стабільного стану кредитної спілки і прозорість фінансової інформації.

Голова Правління О.В.Бєлоглазенко

Возврат к началу

ЗВІТ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУСклад Кредитного комітету

(станом на 31.12.2013 року)

Костелецька Марина Григорівна – голова кредитного комітету
Бєлоглазенко Олександр Валентинович – заступник голови кредитного комітету
Кучерява Наталя Степанівна – секретар кредитного комітету
 

ЗВІТ

У звітному році кредитним комітетом проведено 219 засідань, на яких приймались рішення про надання кредитів, проводився моніторинг наданих раніше кредитів та приймалися рішення щодо початку претензійної роботи з простроченими позиками.

У 2013 році кредитний портфель спілки збільшився на 43,5 %. Протягом року було надано 518 кредитів на загальну суму 17205928,00 грн.; кількість прострочених кредитів 99006,56 грн. У цьому році обсяг неповернених кредитів склав 127955,33 грн., або 0,706 % від кредитного портфеля. На кінець 2013 року було сформовано резерв у розмірі 154719,28 грн. Таким чином, можна упевнено говорити, що проблемні кредити не загрожують фінансовому стану спілки.

В цьому році кредитна спілка продовжує співпрацювати з органами виконавчої влади, що дає можливість повертати гроші по кредитах, які раніше вважалися безнадійними.

В 2013 році, враховуючи моніторинг діючих кредитних договорів та договорів, які укладалися в минулих роках, кредити видавалися тільки тим позичальникам, які мають позитивну кредитну історію та постійно поповнюють додаткові пайові членські внески.

Згідно Плану стратегічного розвитку на 2011-2013 роки минулого року спілка плідно співпрацювала з профспілкою “Єдність”: фахівці кредитної спілки проводили для членів профспілки тренінги та семінари з підвищення фінансової грамотності; видача кредитів згідно програми будівництва соціального житла стала одним з пріоритетних напрямків нашої роботи у 2013 році. Також ми намагалися не зменшувати обсяг кредитування для підтримки сільгоспвиробників та підприємців, які також входять до профспілки.

Голова Кредитного комітету М.Г.Костелецька

Возврат к началу

ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇСклад Ревізійної комісії

(станом на 31.12.2013 року)

Головіна Людмила Георгіївна – голова ревізійної комісії
Шимко Анатолій Григорович – заступник голови ревізійної комісії
Козлова Світлана Дмитрівна – секретар ревізійної комісії
 

ВИСНОВОК

Ревізійну комісію у складі трьох осіб було обрано загальними зборами членів кредитної спілки “КРИМКРЕДИТСОЮЗ” 23.04.2011р. У звітному році було проведено 11 засідань; були перевірені: касова дисципліна, провадження діяльності з надання фінансових послуг, виконання фінансових нормативів, достовірність фінансової звітності спілки. Порушень в ході перевірок не виявлено.

В ході перевірки складання та подання фінансової звітності та звітних даних кредитною спілкою “КРИМКРЕДИТСОЮЗ” за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. невідповідностей вимогам чинного законодавства не виявлено.

Ревізійна комісія підтверджує відповідність даних, зазначених у надісланому членам кредитної спілки річному фінансовому звіті, даним, наведеним у звітних даних до Нацкомфінпослуг.

В результаті перевірки діяльності правління та кредитного комітету в аспекті надання фінансових послуг членам кредитної спілки порушень не виявлено: відповідна діяльність проводилася з дотриманням чинного законодавства та прийнятої облікової  політики.

Ревізійна комісія зазначає, що Голова Правління спілки Бєлоглазенко О.В. та ФОП Левченко І.С., з якою укладений договір про ведення бухгалтерського обліку в кредитній спілці, відповідають усім кваліфікаційним вимогам та мають відповідні кваліфікаційні сертифікати встановленого зразка.

Згідно частини 2 статті 22 Закону України "Про кредитні спілки" достовірність річної звітності кредитної спілки підтверджена незалежним аудитором. На підставі аудиторського висновку, ревізійна комісія робить висновок, що фінансова звітність спілки відповідає вимогам законодавства України та вважає фінансовий стан спілки стабільним.

Голова Ревізійної комісії Л.Г.Головіна

Возврат к началу

Розподіл доходу в 2013 році за основними статтямиДiаграма розподілу доходу в 2013 році за основними статтями

Витрати, пов'язані з виплатою процентів - 79,38%

Сума операційних витрат - 12,09%

Витрати на формування резервів - 8,53%

Возврат к началу

Основні показники роботиДинаміка обсягів кредитів по роках (тис.грн)
Динаміка обсягів депозитів по роках (тис.грн)
Динаміка капіталу по роках (тис.грн)

Возврат к началу


О персональных данных

Становитесь членом КПК "КрымКредитСоюз"!