Отчеты за 2012г.Разделы:Загрузки:Архив: 

ЗВІТ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИСклад Спостережної ради

(станом на 31.12.2012 року)

Волков Анатолій Сергійович – голова спостережної ради
Журавльова Ірина Петрівна – заступник голови спостережної ради
Вершиніна Тетяна Василівна – секретар спостережної ради
Хімінчук Сергій Савелійович – член спостережної ради
Кот Андрій Петрович – член спостережної ради
 

ЗВІТ

Шановні колеги!

Закінчився дванадцятий рік роботи нашої установи. Як і раніше, ми працювали для зміцнення кредитної спілки. На протязі звітного періоду загальні активи кредитної спілки зросли на 31%, що дало можливість надавати якісні послуги нашим членам.

Ми змогли запропонувати конкурентноспроможні умови як для кредитування, так і для заощадження грошей нашими членами.

Але, разом з тим, необхідно зазначити, що на фоні загального зростання в минулому році ми не змогли збільшити капітал нашої установи, а навіть зменшили його на 2,2%. І це найважливіша проблема, яку нам треба вирішувати, в тому числі і за рахунок збільшення додаткових пайових внесків.

Спостережна рада будувала роботу спілки згідно Стратегічного плану розвитку до 2016 року. Одним з пріорітетних напрямків цього плану є співпраця з Профспілкою «Єдність», члени якої стали засновниками кредитної спілки у 2000 році. У звітному періоді ми продовжили співпрацю з первинними профспілковими організаціями в Сімферополі, Євпаторії, Бахчисараї та Феодосії.

Спільними зусиллями профспілки та кредитної спілки була розроблена программа будівництва та кредитування соціального житла, яка почала працювати з 1 листопада 2012 року. Маємо надію, що программа допоможе багатьом нашим членам здійснити свої мрії про власне житло, а кредитна спілка отримає надійний, стабільний та довгостроковий сектор для розміщення кредитних ресурсів.

Завершуючи звіт, хочу подякувати всім, хто докладав зусиль для розбудови нашої спільної справи.

Голова Спостережної ради А.С.Волков

Возврат к началу

ЗВІТ ПРАВЛІННЯСклад Правління

(станом на 31.12.2012 року)

Бєлоглазенко Олександр Валентинович – голова правління
Костелецька Марина Григорівна – заступник голови правління
Довганчук Наталя Євгенівна – член правління
 

ЗВІТ

Правління у складі трьох осіб призначене рішенням Спостережної ради 21 грудня 2012 року. У звітному періоді Правління будувало роботу виходячі з принципів відповідності кредитної спілки всім вимогам законодавства і щоденного надання якісних послуг своїм членам. Для розгяду питань діяльності спілки Правління провело 112 засідань.

Щоденно, на початок робочого дня, в кредитній спілці перевіряються державні нормативи, які регулюють діяльність кредитних спілок. За нормативними розрахунками станом на кінець року кредитна спілка мала можливість залучати депозити від одного члена у розмірі до 1 157 103 грн., що складає 10% від зобов’язань, та надавати кредити одному члену розміром до 413 316 грн., що складає 25% від капіталу.

Правління забезпечує наявність ліцензій необхідних для плідної роботи. В звітному році правління підготувало і відправило пакет документів на отримання ліцензії з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Відповідно до вимог законодавства кредитна спілка має і підтримує ВЕБ-сторінку, на якій можна найти всю необхідну інформацію щодо діяльності спілки, ознайомитись з фінансовою звітністю, новинами кредитної спілки. Назва сторінки: www.CrimeaCreditUnion.com

Обслуговування комп’ютерів, оргтехніки і спеціалізованої комп’ютерної програми «CUProgram» підтримувалось у належному стані. Своєчасно здійснювалось оновлення комп’ютерної програми. Завдяки їй ретельно ведеться облік кредитів і депозитів по кожному члену спілки.

Кредитна спілка у звітному році є активним членом асоціацій – Кримської Асоціації Кредитних Спілок (м.Сімферополь) і Всеукраїнської Асоціації Кредитних Спілок (м.Київ). Участь в цих асоціаціях забезпечує прозорість фінансової інформації і гарантію стабільного стану кредитної спілки.

Голова Правління О.В.Бєлоглазенко

Возврат к началу

ЗВІТ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУСклад Кредитного комітету

(станом на 31.12.2012 року)

Костелецька Марина Григорівна – голова кредитного комітету
Бєлоглазенко Олександр Валентинович – заступник голови кредитного комітету
Кучерява Наталя Степанівна – секретар кредитного комітету
 

ЗВІТ

Теперішній склад Кредитного комітету був призначений Спостережною радою 25 серпня 2011 року. У звітному році кредитним комітетом проведено 191 засідання, на яких приймались рішення про надання кредитів, проводився моніторинг наданих раніше кредитів та приймалися рішення щодо претензійної роботи з простроченими позиками.

У 2012 році кредитний портфель спілки збільшився на 31,1 %. Було надано 540 кредитів на загальну суму 12 639 702,09 грн.

У 2012 році зменшилась кількість прострочених кредитів у порівнянні з 2011 роком - на 49,0 %. На кінець 2012 року було сформовано резерв у розмірі 147 519,21 грн. Таким чином, можна упевнено говорити, що проблемні кредити не загрожують фінансовому стану спілки.

У цьому році обсяг неповернених кредитів склав 122 523,39 грн, або 0,969 % від кредитного портфеля. Працюючи з проблемними боржниками, кредитна спілка подала на розгляд суду у звітному році 10 справ. По всіх справах вже маємо рішення на нашу користь. В цьому році кредитна спілка плідно співпрацювала з виконавчою службою, що дало можливість повертати гроші по кредитах, які раніше вважалися безнадійними.

В 2012 році, враховуючи моніторинг діючих кредитних договорів та договорів, які укладалися в минулих роках, кредити видавалися тільки тим позичальникам, які мають позитивну кредитну історію та постійно поповнюють додаткові пайові членські внески.

Минулого року Кредитна спілка співпрацювала з проектом “Агроінвест” та Інститутом фінансових технологій: фахівці кредитної спілки брали участь в тренінгах та семінарах, які були присвячені розробці нових кредитних продуктів, проведенню роботи з фінансової просвіти членів спілки. Це дало можливість запровадити в роботі нову модель оцінки ризиків при наданні кредитів та покращити роботу по супроводженню діючих договорів.

Голова Кредитного комітету М.Г.Костелецька

Возврат к началу

ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇСклад Ревізійної комісії

(станом на 31.12.2012 року)

Головіна Людмила Георгіївна – голова ревізійної комісії
Шимко Анатолій Григорович – заступник голови ревізійної комісії
Козлова Світлана Дмитрівна – секретар ревізійної комісії
 

ВИСНОВОК

Ревізійна комісія у складі 3 осіб обрана загальними зборами 23.04.2011р. У звітному році було проведено 10 засідань. Під час роботи комісії були проведені документальні перевірки касової дисципліни, виконання фінансових нормативів, достовірність фінансової звітності спілки.

Згідно частини 2 статті 22 Закону України "Про кредитні спілки" достовірність річної звітності кредитної спілки підтверджена висновком приватного підприємства “Аудиторська фірма «Таврія-аудит»”, яка здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 1879, що видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. № 98 та подовжене рішенням АПУ від 04.11.2010 р. № 221/3 про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості від 27.09.2012р. №257/4 та сертифікату аудитора №006765 від 23.12.2010р.виданого рішенням АПУ №224/2, а також свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, виданого згідно розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.03.2011 року № 131.

Ревізійна комісія зазначає, що Голова Правління Кредитної спілки “Кримкредитсоюз” Бєлоглазенко О.В. та СПД Левченко І.С., з якою укладений договір про ведення бухгалтерського обліку в кредитній спілці, відповідають кваліфікаційним вимогам, мають відповідну освіту, стаж роботи, пройшли підвищення кваліфікації та мають відповідні кваліфікаційні сертифікати встановленого зразка..

На підставі аудиторського висновку, ревізійна комісія робить висновок, що фінансова звітність спілки відповідає вимогам законодавства України та вважає фінансовий стан спілки стабільним.

Голова Ревізійної комісії Л.Г.Головіна

Возврат к началу

Розподіл доходу в 2012 році за основними статтямиДiаграма розподілу доходу в 2012 році за основними статтями

Витрати, пов'язані з виплатою процентів - 88,42%

Сума операційних витрат - 11,25%

Витрати на формування резервів - 0,33%

Возврат к началу

Основні показники роботиДинаміка обсягів кредитів по роках (тис.грн)
Динаміка обсягів депозитів по роках (тис.грн)
Динаміка капіталу по роках (тис.грн)

Возврат к началу


О персональных данных

Становитесь членом КПК "КрымКредитСоюз"!