Отчет за 2011г.Разделы:Загрузки:


 

ЗВІТ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИСклад Спостережної ради

(станом на 31.12.2011 року)

Волков Анатолій Сергійович – голова спостережної ради
Журавльова Ірина Петрівна – заступник голови спостережної ради
Вершиніна Тетяна Василівна – секретар спостережної ради
Хімінчук Сергій Савелійович – член спостережної ради
Кот Андрій Петрович – член спостережної ради
 

ЗВІТ

Шановні колеги!

Закінчився одинадцятий рік роботи нашої установи. Як і раніше, ми намагалися зміцнювали кредитну спілку. На протязі звітного періоду загальні активи кредитної спілки зросли на 30%, зобов’язання на 38%, резервний капітал на 13,6%, що надало нам можливість залишатися конкурентоспроможною фінансовою установою свого сегменту.

На фоні поступового відновлення споживчого кредитування банками необхідно відмітити, що наші позики залишалися більш прозорими, зручними та дешевими для наших членів. А як наслідок – ми мали постійний попит на кредити.

Разом з тим, Спостережна рада постійно відслідковувала тенденції на фінансовому ринку та оперативно на них реагувала. Що в свою чергу дозволило членам спілки заощаджувати кошти на ринкових умовах.

Таким чином, ми намагалися сберігати баланс інтересів членів нашої кредитної спілки та зменьшувати існуючі протиріччя.

Плануючи роботу кредитної спілки на наступні роки, Спостережна рада провела детальний аналіз діяльності за останні п’ять років. В результаті було з’ясовано, що найкращі результати обслуговування ми маємо серед тих членів, які належать до профспілкових організацій. Очевидно, що розширення клієнтської бази саме в цьому секторі стане пріоритетним напрямком роботи на найближчи роки.

Завершуючи звіт, хочу побажати всім віри, надії та любові, які допоможуть нам пережити складні часи.

Голова Спостережної ради А.С.Волков

Возврат к началу

ЗВІТ ПРАВЛІННЯСклад Правління

(станом на 31.12.2011 року)

Бєлоглазенко Олександр Валентинович – голова правління
Довганчук Наталя Євгенівна – заступник голови правління
Костелецька Марина Григорівна – член правління
 

ЗВІТ

Правління у складі трьох осіб призначене рішенням Спостережної ради 31 грудня 2009 року. У звітному періоді Правління будувало роботу виходячі з принципів відповідності кредитної спілки всім вимогам законодавства і щоденного надання якісних послуг своїм членам. Для розгяду питань діяльності спілки Правління провело 120 засідань.

Щоденно, на початок робочого дня, в кредитній спілці перевіряються державні нормативи, які регулюють діяльність кредитних спілок. За нормативними розрахунками станом на кінець року кредитна спілка мала можливість залучати депозити від одного члена у розмірі до 838 073 грн., що складає 10% від зобов’язань, та надавати кредити одному члену розміром до 422 603 грн., що складає 25% від капіталу.

У звітному році скінчився термін дії ліцензії з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Правління підготувало необхідні документи та відправило їх на отримання нової ліцензії.

Правління відповідно до вимог законодавства розробило ВЕБ-сторінку кредитної спілки, на якій можна знайти всю необхідну інформацію по діяльності спілки, звітність, новини кредитної спілки. Адреса сторінки: www.CrimeaCreditUnion.com

Обслуговування комп’ютерів, оргтехніки і спеціалізованої комп’ютерної програми «CUProgram» підтримувалась у належному стані. Своєчасно продовжувалася дія ключей на ліцензію програми. Завдяки програмі ретельно ведеться облік кредитів і депозитів по кожному члену спілки.

Кредитна спілка у звітному році залишалась активним членом асоціацій – Кримської Асоціації Кредитних Спілок (м.Сімферополь) і Всеукраїнської Асоціації Кредитних Спілок (м.Київ). Участь в цих асоціаціях забезпечує прозорість фінансової інформації і гарантію стабільного стану кредитної спілки.

Голова Правління О.В.Бєлоглазенко

Возврат к началу

ЗВІТ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУСклад Кредитного комітету

(станом на 31.12.2011 року)

Костелецька Марина Григорівна – голова кредитного комітету
Бєлоглазенко Олександр Валентинович – заступник голови кредитного комітету
Кучерява Наталя Степанівна – секретар кредитного комітету
 

ЗВІТ

Теперішній склад Кредитного комітету був призначений Спостережною радою 25 серпня 2011 року. У звітному році кредитним комітетом проведено 201 засідання, на яких приймались рішення про надання кредитів, проводився моніторинг наданих раніше кредитів та приймалися рішення щодо претензійної роботи з простроченими позиками.

У 2011 році кредитний портфель спілки збільшився на 40,2 %. Було надано 457 кредитів на загальну суму 9 804 379,00 грн.

У 2011 році дещо збільшилась кількість прострочених кредитів у порівнянні з 2010 роком - на 34,8%, але тільки тому, що частині позичальників були надані розстрочки щодо строка погашення кредиту. На кінець 2011 року було сформовано резерв у розмірі 139 031,76 грн. Таким чином, можна упевнено говорити, що проблемні кредити не загрожують фінансовому стану спілки.

У цьому році суттєво зменшився обсяг неповернених кредитів: він склав 98444,39 грн, або 1,01 % від кредитного портфеля. Працюючи з проблемними боржниками кредитна спілка подала на розгляд суду у звітному році усього 6 справ, що набагато меньше у порівнянні з минулими роками. По всіх справах маємо рішення на нашу користь. В цьому році істотно покращилася співпраця кредитної спілки з виконавчою службою, що дало можливість повернути гроші по кредитах, що раніше вважалися безнадійними.

В 2011 році, враховуючи досвід останніх років, кредити видавалися тільки тим позичальникам, які мають позитивну кредитну історію та постійно поповнюють додаткові пайові членські внески. Також перевага надавалась членам кредитної спілки, які працюють на підприємствах, що належать до профспілки “Єдинство” , бо саме по таких договорах ніколи не було прострочень по виплатах.

Голова Кредитного комітету М.Г.Костелецька

Возврат к началу

ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇСклад Ревізійної комісії

(станом на 31.12.2011 року)

Головіна Людмила Георгіївна – голова ревізійної комісії
Шимко Анатолій Григорович – заступник голови ревізійної комісії
Козлова Світлана Дмитрівна – секретар ревізійної комісії
 

ВИСНОВОК

Ревізійна комісія у складі 3 осіб обрана загальними зборами 23.04.2011р. У звітному році було проведено 8 засідань. Під час роботи комісії були проведені перевірки касової дисципліни, виконання фінансових нормативів, достовірність фінансової звітності спілки.

Згідно частини 2 статті 22 Закону України "Про кредитні спілки" достовірність річної звітності кредитної спілки підтверджена висновком приватного підприємства “Аудиторська фірма «Кримська аудиторська служба», яка здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2401, що видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2001 р. № 100 та подовжене рішенням АПУ від 27.01.2011 р. № 227/3, а також свідоцтва про внесення у Реєстр аудиторів, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, виданого згідно розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.03.2011 року № 131.

Ревізійна комісія зазначає, що Голова Правління Кредитної спілки “Кримкредитсоюз” та СПД Левченко І.С., з якою укладений договір про ведення бухгалтерського обліку в кредитній спілці, відповідають кваліфікаційним вимогам, мають відповідну освіту, стаж роботи, мають відповідні кваліфікаційні сертифікати встановленого зразка. Спостережна рада і Правління дотримуються в своїй роботі Статуту та Положень, надають звітність своєчасно та у повному обсязі, проводять контроль дотримання фінансових нормативів.

У звітному році кредитну спілку перевіряла Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України: значних порушень не знайдено. Також відбулась перевірка Управління пенсійного фонду України - порушень пенсійного законодавства не виявлено.

На підставі проведених перевірок, а також аудиторського висновку, ревізійна комісія робить висновок, що фінансова звітність спілки відповідає вимогам законодавства України та вважає фінансовий стан спілки стабільним.

Голова Ревізійної комісії Л.Г.Головіна

Возврат к началу

Розподіл доходу в 2011 році за основними статтямиДiаграма розподілу доходу в 2011 році за основними статтями

Витрати, пов'язані з виплатою процентів - 85,92%

Сума операційних витрат - 13,66%

Витрати на формування резервів - 0,42%

Возврат к началу

Основні показники роботиДинаміка обсягів кредитів по роках (тис.грн)
Динаміка обсягів депозитів по роках (тис.грн)
Динаміка капіталу по роках (тис.грн)

Возврат к началу


О персональных данных

Становитесь членом КПК "КрымКредитСоюз"!